باشگاه ابومسلم به مردم واگذار می شود!

پس از مشکلاتی که بر سر مالکیت باشگاه ابومسلم مطرح بود عباس چمنیان رئیس هیائت فوتبال خراسان رضوی با طرح پیشنهادی می خواهد به این مسئله پایان دهد. با این پیشنهاد پاشگاه ابومسلم ملک شخصی کسی نیست و مانند باشگاه های اروپایی است ولی در مقیاس کوچکتر.

در یک نشست که در روز 13 اسفند باحضور رئیس كارگروه فوتبال استان خراسان رضوي و  مديركل ورزش و جوانان استان  برگزار می شود در مورد مالکیت این باشگاه صحبت می کنند و اگر تا آن روز مسئله ی مالکیت حل نشود , تمام مسائل مربوط به آن را برای رسانه ها تشریح می کنند