تور لحظه آخری مشهد هتل سیمرغ

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 295000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 340000 تومان

*********************************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

*********************************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 تور لحظه آخری مشهد هتل زیتون

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 350000  تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 350000 تومان

*************************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

***************************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

تور لحظه آخری مشهد هتل آپارتمان ترنم

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 264000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 314000 تومان

**********************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

***********************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور لحظه آخری مشهد هتل مجلل درویشی

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 694000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 695000 تومان

*********************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار ، سرويس به حرم و مراكز خرید

**********************************************

توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تور لحظه آخری مشهد هتل هليا

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 364000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته: 370000 تومان

***************************************************

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

****************************************************


توضيحات تور : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ، تلفن رزرو : 88530609

نشانی هتل : خيابان امام رضا،کوچه فروزان,امام رضا 8