هتل الغدير . مشهد :

هتل الغدير مشهد در خیابان آزادی مقابل باغ نادری واقع است , و ساعت تخليه اتاق حداکثر 14:00 مي باشد بين ساعت 14:00 تا 18:00 نيم بهاء و بعد آن تمام بهاء محاسبه خواهد شد.تلفن رزرو تور:88530609