هتل پارسیان . مشهد :

هتل پارسیان مشهد در کوهسنگی 15 واقع است .
این هتل با شعار "مهمان نوازی سنت دیرینه ماست" به فعالیت مشغول است