ورزشگاه و مجتمع ورزشی موسسه میزان ساخته می شود؟

موسسه مالی و اعتباری میزان در حال برسی ساخت ورزشگاه و مجتمع ورزشی میزان می باشد این گفته نقل قول از مدیر عامل باشگاه فرهنگی و ورزشی میزان آقای احسان حملی است! به گفته ی ایشان هدف اصلی از ساخت این مجموعه  ایجاد اخلاق گرایی در بین ورزشکاران و به وجود آوردن محیطی سالم برای جوانان مشهدی تا به جایگاهی مناسب از استعداد خود برسند.

این پروژ با برنامه ریزی های که در دستور خود دارند در حال برسی است تا به انجام برسد.